Logo​​Welkom op de website van de stichting Educatie4all. De stichting is opgericht met als doel het bevorderen van scholing, vorming en studie van kinderen van werknemers van Allinq Groep. De stichting wil dit realiseren door het beschikbaar stellen van een studietoelage.

De studietoelage wordt verstrekt aan kinderen die een fulltime opleiding gaan volgen aan het middelbaar-, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs aan een door de overheid erkende onderwijsinstelling in Nederland.

De hoogte van de toelage is onder andere afhankelijk van leeftijd en het type opleiding dat het kind gaat volgen. De toelage staat los van het inkomen van de ouders.

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze zijn opgenomen in de reglementen van de stichting.

Via onderstaande link krijg je toegang tot het besloten gedeelte van de website. Deze is alleen toegankelijk voor kinderen van medewerkers die een aanvraag hebben ingediend.

Besloten site

Het bestuur van Educatie4all

privacy verklaring